KISEB - Komplexní Informační Systém Ekonomiky Bydlení

je otevřený a dynamický informační systém provozovaný Institutem regionálních informací, s.r.o., od roku 2000. Systematicky monitoruje údaje o cenách nemovitostí a nájemném, výsledným produktem je Kniha KISEB, představující expertně zpracovanou databázi cen nemovitostí a nájemného. Institut regionálních informací jako provozovatel systému KISEB si klade za cíl poskytovat reálný a objektivní obraz o cenách nemovitostí a výši nájemného v České republice.

Jsme znalecký ústav a nabízíme Vám odborná vyjádření a znalecké posudky v oblasti cen nemovitostí.

Institut regionální informací, s.r.o. (IRI) byl zapsán rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky dne 8. 6. 2011 do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování majetku pro věci nemovité, a pro ekonomická odvětví různá, se specializací pro stanovení výše nájemného z bytů a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.


Místně Obvyklé Nájemné

Expertní posudek o výši
MON v konkrétním bytě

Tržní Ohodnocení Nemovitosti

Odborné vyjádření pro dědické řízení


Nabídka pro města a obce


Datové služby

Výdeje dat na základě
individuálních požadavků


© Institut regionálních informací, s.r.o. 2019, Všechna práva vyhrazena.
Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.