Hlavní nabídka
Stanovení MON
Ceník
Kdo jsme
Užitečné odkazy

Stanovení místně obvyklého nájemného

Místně obvyklé nájemné je takové nájemné, za které je možné na volném trhu v daném místě a za běžných tržních podmínek pronajmout porovnatelný byt. Tj. MON je nájemné, které splňuje definici obvyklé ceny. U místně obvyklého nájemného je nutné rozlišovat za jakou územní jednotku je vymezeno - např. celou obec, sídlo, katastrální území či cenové pásmo (třídu polohy, lokalitu).

Máte-li zájem o přesnější zjištění aktuálního místně obvyklého nájemného (MON) pro konkrétní byt, nabízíme Vám zpracování:

 • ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ si zvolte, pokud potřebujete znát aktuální tržní nájemné pro konkrétní byt a to na jakémkoliv místě České Republiky. Naše odborné vyjádření může sloužit i jako prvotní podklad pro soudní jednání.
 • Odborné vyjádření Vám vypracujeme do 10 dnů po obdržení závazné objednávky a Vaší platby v souladu s platným ceníkem. Objednávku posudku vyplňte elektronicky (případně do předem připraveného dotazníku)
  Za doplatek znalečného Vám nabízíme přepracování odborného vyjádření na znalecký posudek zpracovaný dle aktuálně platných předpisů.
 • ZNALECKÝ POSUDEK si zvolte, pokud potřebujete podklad pro jednání s úřady, bankami či soudy. Znalecký posudek vyhotovíme na základě Vašeho zadání, dodaných podkladech a provedení místního šetření.

Pro zpracování znaleckého posudku je potřeba si připravit následující dokumenty:

 • Doklad o nabytí vlastnictví (list vlastnictví nemovitosti, kupní smlouvu apod.)
 • Projektovou dokumentaci k nemovitosti s vyznačením, co je předmětem ocenění, tj. zda je součástí i sklep, garáž či další prostory
 • Soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení,
 • Doklady omezující výkon vlastnického práva (zejména smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu)
 • Stavební povolení, ohlášení stavby a kolaudační rozhodnutí
 • Nájemní smlouvy
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Další případnou dokumentaci ke stavbě (např. energetický pas apod.)

Pokud některé ze zmíněných dokumentů nebyly pro nemovitost zpracovány, znalec posudek zpracuje bez nich.

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ   ZNALECKÝ POSUDEK

© Institut regionálních informací, s.r.o. 2019, Všechna práva vyhrazena.
Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.