Hlavní nabídka
Stanovení TON
Ceník
Kdo jsme
Užitečné odkazy

Tržní ohodnocení nemovitosti

Tržní ohodnocení nemovitosti odráží skutečnou hodnotu nemovitosti na realitním trhu.

Nabízíme Vám oceňování nemovitostí pro:

 • vypořádání společného jmění manželů,
 • podílového spoluvlastnictví,
 • dědického řízení,
 • koupě a prodej nemovitosti
 • ocenění nemovitosti jako předmětu vkladu společníka do obchodní společnosti,
 • stanovení nejnižšího podání při veřejné dražbě a ocenění z hlediska zařazení do majetkové podstaty v insolvenčním řízení.

Můžete si objednat:

 • ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ si zvolte, pokud potřebujete znát informativně tržní cenu nemovitosti před jeho koupí či prodejem a to na jakémkoliv místě České Republiky. Naše odborné vyjádření může sloužit i jako prvotní podklad pro soudní jednání.
 • Za doplatek znalečného Vám nabízíme přepracování odborného vyjádření na znalecký posudek zpracovaný dle aktuálně platných předpisů.
 • ZNALECKÝ POSUDEK si zvolte, pokud potřebujete podklad pro jednání s úřady, bankami či soudy. Znalecký posudek vyhotovíme na základě Vašeho zadání, dodaných podkladech a provedení místního šetření.

V závislosti na účelu, pro který znalecký posudek potřebujete, Vám vyhotovíme posudek na určení:

 • ceny administrativní (vyhláškové)
 • ceny obvyklé (tržní)

Pro zpracování znaleckého posudku je potřeba si připravit následující dokumenty:

 • Doklad o nabytí vlastnictví (List vlastnictví nemovitosti, kupní smlouvu apod.)
 • Projektovou dokumentaci k nemovitosti s vyznačením, co je předmětem ocenění, tj. zda je součástí i sklep, garáž či další prostory
 • Soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení,
 • Doklady omezující výkon vlastnického práva (zejména smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu)
 • Stavební povolení, ohlášení stavby a kolaudační rozhodnutí
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Další případnou dokumentaci ke stavbě (např. energetický pas apod.)

Pokud některé ze zmíněných dokumentů nebyly pro nemovitost zpracovány, znalec posudek zpracuje bez nich.

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ   ZNALECKÝ POSUDEK

© Institut regionálních informací, s.r.o. 2019, Všechna práva vyhrazena.
Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.